Privacy Verklaring

Het is mogelijk dat Target Vision Media bij het aanbieden van onze diensten informatie van u als gebruiker verwerkt (deze informatie wordt hieronder aangeduid als persoonsgegevens). De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

Deze privacy verklaring is een onlosmakelijk onderdeel van de Algemene Voorwaarden https://www.sportdirectory.nl/algemene-voorwaarden/ van deze site.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Uitgangspunt van Target Vision Media is dat u niet verplicht bent persoonsgegevens te verstrekken aan Target Vision Media of haar partners. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Target Vision Media diensten (bijvoorbeeld het zoeken van informatie op deze website) is het invoeren van persoonsgegevens ook niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten verlangt Target Vision Media wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd. Het is mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van sommige diensten als u geen persoonsgegevens aan Target Vision Media verstrekt.

Omgaan met persoonsgegevens
Target Vision Media kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om bijvoorbeeld gegevens als naam, adres, woonplaats en e-mailadres, maar ook bijvoorbeeld om gegevens over interesses van u als Target Vision Media gebruiker. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Target Vision Media bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren. Ook is het mogelijk dat Target Vision Media uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van Target Vision Media gebruik maakt (bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina’s zijn bezocht).

Het spreekt voor zich dat Target Vision Media zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Target Vision Media verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om de dienst aan te bieden en aan te passen aan uw behoeften en wensen. Als het gaat om een betaaldienst gebruikt Target Vision Media de gegevens eveneens om te factureren. Het is ook mogelijk dat Target Vision Media de gegevens gebruikt om gericht aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Target Vision Media vermoedt dat het uw interesse heeft of een e-mail worden verzonden met daarin een aanbieding.

Als u via de websites van Target Vision Media gebruik wilt maken van een dienst die door een andere partij wordt aangeboden, kan het noodzakelijk zijn om gegevens door te geven aan die andere partij. Voordat uw gegevens aan de andere partij worden doorgegeven wordt u hiervan op de hoogte gesteld en bent u in de gelegenheid om doorgifte te verbieden. Indien u gebruik maakt van diensten van partners van Target Vision Media gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Het is mogelijk dat Target Vision Media op grond van een wettelijke plicht gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Target Vision Media zal persoonsgegevens in deze gevallen uitsluitend verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van de instantie aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Target Vision Media kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Target Vision Media diensten of om de rechten van Target Vision Media te beschermen.

Indien Target Vision Media redenen heeft om aan te nemen dat u op enige wijze inbreuk pleegt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden, is zij gerechtigd uw gegevens, waaronder mede begrepen uw e-mail adres, aan derden te verstrekken.

Wijzigen of verwijderen van uw persoonlijke gegevens
Wij bieden u de mogelijkheid om automatisch informatie die u ons geeft zelf te raadplegen en te wijzigen door op de site in te loggen en de nieuwe informatie zelf op te geven en aan te passen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens in principe niet op uw verzoek aanpassen omdat het moeilijk is om uw account manueel te verifiëren. U kan de persoonsgegevens die bij ons bekend zouden kunnen zijn (zoals: uw gebruikersnaam, wachtwoord, contactgegevens, financiële gegevens, postadres en berichtgevingsvoorkeuren) wijzigen door in te loggen op deze site. In geval van wijzigingen of onjuistheden moet u uw gegevens onmiddellijk bijwerken. In het geval u niet beschikt over een account bij deze website, dan kunt u niet inloggen. In dit geval hebben wij uw persoonsgegevens ook niet vastgelegd in de database van deze site.

Beheer van de directory
Target Vision Media is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om die reden maakt Target Vision Media back-ups van bijvoorbeeld de databases. De back-ups gebruikt Target Vision Media uitsluitend om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. Target Vision Media analyseert het gebruik van haar systemen om te bepalen welke capaciteit nodig is en om te controleren of de systemen goed functioneren.

Beveiliging data
Het hacken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde hack kunnen gegevens over gebruikers van de website op straat komen te liggen. Target Vision Media wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar website wordt gekraakt. Om die reden passen wij verschillende veiligheidsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofde toegang door gebruikers binnen of buiten de onderneming. Wees u er echter van bewust dat volmaakte veiligheid op het internet niet bestaat.

Onderdeel van de veiligheidsmaatregelen is het vastleggen vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van Target Vision Media. Ook wordt gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de Target Vision Media computers.

Aanvullende vragen?
Target Vision Media wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop Target Vision Media met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan onze servicedesk.

Wijzigen van de privacyverklaring
Target Vision Media houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen, waarbij geldigheid en kennisgeving geregeld is bij het kopje “Kennisgeving” in de Algemene Voorwaarden. https://www.sportdirectory.nl/algemene-voorwaarden/